02-555-0700

โปรโมชั่น

Promotion


แสดงรูปแบบ :
ชุดคู่มือVAT

หากกิจการของคุณจดทะเบียน VAT แล้ว หรือกำลังตัดสินใจจะเข้าระบบ VAT มาวาง..

ราคา   ฿1,400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,250.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,250.00
ชุดสารพันปัญหาภาษี

..

ราคา   ฿910.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿800.00
สมาชิกวารสาร   ฿800.00
ชุด HR กับการบริหารคน

ชุด HR กับการบริหารคน ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้       1) HR How to S..

ราคา   ฿460.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿370.00
สมาชิกวารสาร   ฿370.00
ชุด Premium Set: Tax and Accounting Management

หนังสือชุดนี้ช่วยเปิดวิสัยทัศน์ด้านการบริหารจัดการภาษีอากร การวางกลยุทธ์เทค..

ราคา   ฿2,900.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿2,600.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,600.00
ชุด Tax and Accounting Professional

หนังสือชุดพิเศษ แนะนำเทคนิคขึ้นสูงสู่การเป็น “นักบัญชี-ภาษีอากร มืออาชีพ” ท..

ราคา   ฿2,350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿2,100.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,100.00
ชุด กฎหมายภาษีอากร 2561

ชุด กฎหมายภาษีอากร 2561  ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม ดังนี้        1) ประมวลร..

ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿550.00
สมาชิกวารสาร   ฿550.00
ชุด คู่มือนักบัญชี

ชุด คู่มือนักบัญชี ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม       1) ผลกระทบของความแตกต่าง..

ราคา   ฿1,700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,450.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,450.00
ชุดคัมภีร์ประมวลรัษฎากร2561

หนังสือชุดนี้ประกอบด้วย หนังสือ"ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2561" และ หนัง..

ราคา   ฿2,250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿2,150.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,150.00