02-555-0700

โปรโมชั่น

Promotion


แสดงรูปแบบ :
ชุด HR กับการบริหารคน

ชุด HR กับการบริหารคน ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้       1) HR How to S..

ราคา   ฿460.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿370.00
สมาชิกวารสาร   ฿370.00
ชุดคู่มือVAT

หากกิจการของคุณจดทะเบียน VAT แล้ว หรือกำลังตัดสินใจจะเข้าระบบ VAT มาวาง..

ราคา   ฿1,400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,250.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,250.00
ชุดสารพันปัญหาภาษี

..

ราคา   ฿910.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿800.00
สมาชิกวารสาร   ฿800.00