02-555-0700

โปรโมชั่น

Promotion


แสดงรูปแบบ :
รวม 10 ผู้บริหาร ปี 2020

รวม 10 ผู้บริหาร ปี 2020 “เผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนธุรกิจ แนวคิดการบริหารคน”..

ราคา   ฿2,000.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,200.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,200.00
รวม 5 ผู้บริหาร ปี 2020 (เซ็ต A)

รวม 5 ผู้บริหาร ปี 2020 (เซ็ต A) “เผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนธุรกิจ แนวคิดการ..

ราคา   ฿1,000.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿650.00
รวม 5 ผู้บริหาร ปี 2020 (เซ็ต B)

รวม 5 ผู้บริหาร ปี 2020 (เซ็ต B) “เผยเคล็ดลับการขับเคลื่อนธุรกิจ แนวคิดการ..

ราคา   ฿1,000.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿650.00
วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562

ยกเซ็ต! วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562 วารสารวิช..

ราคา   ฿2,640.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,320.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,320.00
โปรโมชั่น 6401

ประมวลรัษฎากร ปี 2564 (เริ่มจัดส่ง มีนาคม 2564 ตามลำดับการจอง) + ภาษีอ..

ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿650.00
โปรโมชั่น 6402

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม + สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผน..

ราคา   ฿1,600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,280.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,280.00
โปรโมชั่น 6403

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล + Tax Mapping เทคนิคการจั..

ราคา   ฿1,250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,000.00
สมาชิกวารสาร   ฿0.00
โปรโมชั่น 6404

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม + Tax Mapping เทคนิคการจัดท..

ราคา   ฿1,050.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿840.00
สมาชิกวารสาร   ฿840.00
โปรโมชั่น 6405

ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี + เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเง..

ราคา   ฿1,250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,000.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,000.00
โปรโมชั่น 6406

SMEs บัญชีเดียว + เจาะลึกการแก้ไข เอกสารรับ-จ่ายเงิน   SMEs บัญชีเดีย..

ราคา   ฿1,000.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿800.00
สมาชิกวารสาร   ฿800.00
โปรโมชั่น 6407

คู่มือศึกษา ภาษีโรงเรือนและที่ดินที่จำเป็น + คู่มือ ภาษีป้าย   คู่มือ..

ราคา   ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿600.00
โปรโมชั่น 6408

ศึกสองยอดกุนซือ ขงเบ้ง-สุมาอี้ + ว่าด้วยทรัพยากรบุคคลฉบับภูมิปัญญาตะวัน..

ราคา   ฿530.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿400.00
โปรโมชั่น 6409

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม + สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผน..

ราคา   ฿1,950.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,550.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,550.00
โปรโมชั่น 6410

TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า + TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีส..

ราคา   ฿1,200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿900.00
สมาชิกวารสาร   ฿900.00
โปรโมชั่น 6411

SMEs บัญชีเดียว + ต้นแบบการปิดบัญชี พร้อมจบประเด็นภาษี + เจาะลึกการแก้..

ราคา   ฿1,550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,250.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,250.00
โปรโมชั่น 6412

สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36 + เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาต..

ราคา   ฿1,270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿700.00
สมาชิกวารสาร   ฿700.00