02-555-0700

โปรโมชั่น

Promotion


แสดงรูปแบบ :
HR กับการบริหารคน

..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿350.00
HR งานบุคคล

..

ราคา   ฿1,290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,090.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,090.00
กฎหมายภาษีอากร 2563

..

ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿650.00
กฎหมายแรงงาน

..

ราคา   ฿770.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿600.00
คู่มือนักบัญชี

..

ราคา   ฿1,300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,000.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,000.00