02-555-0700

โปรโมชั่น

Promotion


แสดงรูปแบบ :
ชุด DUO บัญชี ฺA

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.SME บัญชีเดียว มาตรการบัญชีชุดเดี..

ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿650.00
ชุด DUO บัญชี ฺB

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงินอย..

ราคา   ฿1,050.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿800.00
สมาชิกวารสาร   ฿800.00
ชุด ภาษี อ.ดุลยลักษณ์

ชุด ภาษี อ.ดุลยลักษณ์ ประกอบด้วยหนังสือ   1.ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมท..

ราคา   ฿1,150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿950.00
สมาชิกวารสาร   ฿950.00
ชุด รวมบัญชี

ชุด รวมบัญชี ประกอบด้วยหนังสือ 1.TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่..

ราคา   ฿1,540.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,100.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,100.00
ชุดคู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (4 in1)

ชุดคู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (4 in1)  การแปลความมาตรฐานการ..

ราคา   ฿2,320.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿2,200.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,200.00
โปรโมชั่น 6408

ชุดหนังสือ เสริมเทคนิคการบริหารคน ที่ผู้บริหารและ HR ห้ามพลาด❗ ✔ราคา 400- ..

ราคา   ฿530.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿400.00
ชุด วางแผนภาษี

ชุด วางแผนภาษี ประกอบด้วยหนังสือ   1.สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้..

ราคา   ฿1,400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,050.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,050.00