02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
วิธีปฏิบัติเลิกจ้างทุกประเภท

..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 6)

:: รายละเอียดหนังสือ  ‘สัญญาธุรกิจ‘ ที่รัดกุมจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿450.00
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนข..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 9)

กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal)   หนั..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿270.00
สมาชิกวารสาร   ฿243.00
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (2561)

คำอธิบายกฎหมายแรงงา่น เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาาน สัญญาจ้า..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿570.00
สมาชิกวารสาร   ฿540.00
ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ฉบับเข้าใจง่าย

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำตัวอย่างปัญหาและคดีแรงงานมาจัดแบ่งเป็นเรี่องๆ มี..

ราคา   ฿330.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿313.00
สมาชิกวารสาร   ฿297.00
ตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างชนะคดี

เนื้อหาในเล่ม มี ตัวอย่างคำพิพากษาของศาล ฎีกาที่นายจ้าง..ชนะ..คดีไว้ทั้งหมด..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,กม.อาญา,กม.วิธีพิจารณาความแพ่ง

..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2561

  SALE!   ประมวลรัษฎากร ปี 2561   ลดเหลือ 350 บาท ส่งลงทะเบียนฟรี   ..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿350.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2563 *สั่งจอง-กำลังจัดพิมพ์

ขอเชิญสั่งจอง "หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 2563" ในราคา 500 บาท ส่ง EMS ฟรี ..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿500.00
ว่าด้วยการสืบพยาน

การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿160.00
แนวคิดหลักกฎหมายและคำพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย   -กฎหมายทรัพย์สินกับธุรกิจ -กฎหมายสัญญากับธุรก..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿335.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)

หนังสือเล่มนี้  มีข้อมูลที่เสริมกรอบงานด้านการทะเบียนของกระทรวงมหาดไทย ให้ก..

ราคา   ฿390.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿390.00
สมาชิกวารสาร   ฿370.00
ตัวอย่างคดีแรงงาน ที่นายจ้างแพ้คดี

หนังสือ ตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างแพ้คดี เล่มนี้ได้รวบรวมตัวอย่างคำพิพากษา..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿162.00