02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)

  กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal) อธ..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿270.00
สมาชิกวารสาร   ฿243.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2564

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับทุกกิจการ รวบรวมกฎหมา..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿450.00
กฎหมายบัญชีภาษีอากร

..

ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿300.00
สมาชิกวารสาร   ฿285.00
กฎหมายภาษีอากร

สารบัญ บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรม..

ราคา   ฿360.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿360.00
สมาชิกวารสาร   ฿342.00
กฎหมายมหาชน

สารบัญ บทที่ 1 ความหมายของกฎหมายและความหมายของกฎหมายมหาชน บทที่ 2 การแบ่ง..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
กฎหมายระหว่างประเทศ

กฎหมายระหว่างประเทศ บทคัดย่อ/สารบัญ ภาคที่ 1 กฎหมายระหว่างประเทศและที่มาแห..

ราคา   ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿620.00
กฎหมายระหว่างประเทศ พิมพ์ครั้งที่ 3

กฎหมายระหว่างประเทศ   โดย รองศาสตราจารย์จันตรี สินศุภฤกษ์      จารีตประเพ..

ราคา   ฿420.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿420.00
สมาชิกวารสาร   ฿380.00
กฎหมายสัญญาจ้างแรงงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนข..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿200.00
กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป

กฎหมายอาญา ภาคทั่วไป บทคัดย่อ/สารบาญ – ภาคที่ 1 บทบัญญัติทั่วไป – เค้าโครง..

ราคา   ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿280.00
สมาชิกวารสาร   ฿265.00
กฎหมายเกี่ยวกับ การประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿165.00
กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿600.00
สมาชิกวารสาร   ฿570.00
กฎหมายแรงงาน 2563

รวบรวมกฎหมายและระเบียบปฏิบัติว่าด้วยเรื่องสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและล..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿333.00
สมาชิกวารสาร   ฿298.00
กฎหมายแรงงาน 2564

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น)

การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย (สำหรับผู้เริ่มต้น) วิธีการศึกษากฎหมาย..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522

คดีคอนโดมิเนียม พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 เหมาะสำหรับ ทนายความ-เจ้าขอ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿195.00
คดีหุ้นส่วนและบริษัท

เนื้อหาประกอบด้วย • แผนภูมิย่อยข้อกฎหมายและคำอธิบายข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ห..

ราคา   ฿440.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿440.00
สมาชิกวารสาร   ฿396.00