02-555-0700

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ


แสดงรูปแบบ :
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ : ค้ำประกัน จำนอง

รวมประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ฉบับที่ทันสมัย โดยมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ตามพ..

ราคา   ฿50.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿48.00
สมาชิกวารสาร   ฿45.00
คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่

ในเนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย  คดีที่ดินและคดีฟ้องขับ ไล่ ทั้งคดีฟ้องขับไล่ที่..

ราคา   ฿465.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿440.00
สมาชิกวารสาร   ฿420.00
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นความผิดทางอาญาที่สำคัญ มีสถิติคดีเกิดขึ้นมากและเ..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿333.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัต..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿171.00
สมาชิกวารสาร   ฿162.00
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (2561)

คำอธิบายกฎหมายแรงงา่น เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กฎหมายแรงงาาน สัญญาจ้า..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿570.00
สมาชิกวารสาร   ฿540.00
คำอธิบายกฏหมายประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยครอบครัว

หนังสือเล่มนี้้มีเนื้อหาครบถ้วนที่ สำคัญตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿210.00
สมาชิกวารสาร   ฿200.00
คำอธิบายหลักกฎหมายที่ดิน

สารบัญ 1. พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 2. ประมวลกฎหมายท..

ราคา   ฿440.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿420.00
สมาชิกวารสาร   ฿395.00
ตัวอย่างคดีแรงงานที่นายจ้างชนะคดี

เนื้อหาในเล่ม มี ตัวอย่างคำพิพากษาของศาล ฎีกาที่นายจ้าง..ชนะ..คดีไว้ทั้งหมด..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ,กม.อาญา,กม.วิธีพิจารณาความแพ่ง

..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿180.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2561

  SALE!   ประมวลรัษฎากร ปี 2561   ลดเหลือ 350 บาท ส่งลงทะเบียนฟรี   ..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿350.00
มรดกทฤษฎีปฏิบัติ

การรักษาและมอบให้แก่ทายาทเพื่อดูแลรักษาและเป็นประโยชน์สูงสุด เช่นการมอบแก่ท..

ราคา   ฿420.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿380.00
ย่อหลักกฎหมาย ซื้อขาย-แลกเปลี่ยน-ให้

หนังสือย่อหลักกฎหมายซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ ฉบับ พ.ศ.2549 เนื้อหาประกอบด้วย ..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿160.00
ย่อหลักกฎหมายแรงงาน พื้นฐานความรู้ทั่วไปกฎหมายแรงงาน

หนังสือ ย่อหลักกฎหมายแรงงานที่สำคัญ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้..

ราคา   ฿360.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿345.00
สมาชิกวารสาร   ฿325.00
ว่าด้วยการสืบพยาน

การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿160.00
สัญญาจ้างแรงงาน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ภายใต้บริบทกฎหมายแรงงานและ คําพิพากษาศาลฎีกา เขียนข..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿238.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
แนวคิดหลักกฎหมายและคำพิพากษา กฎหมายกับธุรกิจ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย   -กฎหมายทรัพย์สินกับธุรกิจ -กฎหมายสัญญากับธุรก..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿335.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00