02-555-0700

บันเทิง ปกิณกะ

บันเทิง ปกิณกะ


แสดงรูปแบบ :
CHANGE ศาสตร์แห่งการเปลี่ยนตนเองสู่ความสำเร็จ

ความ สำเร็จ ความล้มเหลว ความสมหวัง ความผิดหวัง ความมั่นคง ความมั่งคั่ง และค..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
การเมือง:แนวความคิดและการพัฒนา

หนังสือ การเมือง: แนวความคิดและการพัฒนา เป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿380.00
การเมืองอังกฤษ

หนังสือการเมืองอังกฤษเป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญว..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿330.00
การเมืองอเมริกา

หนังสือการเมืองอเมริการเป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿380.00
นโยบายสาธารณะ:แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ

หนังสือนโยบายสาธารณะ:แนวความคิดการวิเคราะห์และกระบวนการ  เป็นผลงานตำราและวิ..

ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿475.00
ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ

“สมอง คือ กล้ามเนื้อที่หากเราไม่เอาออกมาใช้งาน มันจะฝ่อลงไปในที่สุด”รู้อย่า..

ราคา   ฿195.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿195.00
สมาชิกวารสาร   ฿185.00
ยิ้มสู้งาน

ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿140.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
รอยทางที่สร้างฅน

หนังสือเล่มนี้  มีเนื้อหาเกีียวกับการบริหารงานบุคคลจากประสบการณ์ตรงของคน รู..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿145.00
วิญญาณพเนจร

วิญญาณพเนจร (Roaming Souls) เป็นละครชีวิต-ธรรมะแห่งห้วงวัฏฏะ และธรรมะเชิงป..

ราคา   ฿130.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿130.00
สมาชิกวารสาร   ฿125.00
ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำตนเอง

ศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำเกี่ยวข้องกับการพัฒนาตนเอง พร้อมด้วยคำแนะนำวิธีการสร้..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
สอนเก่งสอนเป็น

มาสร้างบรรยากาศที่สนุกสนาน ปลุกพลังแห่งการเรียนรู้ สอนให้ผู้เรียนเข้าใจและ ..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿170.00
สมาชิกวารสาร   ฿165.00
สิ่งที่ต้องการคือความสำเร็จ

..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿210.00
สมาชิกวารสาร   ฿200.00
อยู่ให้เขารัก จากให้เขาเสียดาย ตายให้เขาคิดถึง

หนังสือจิตวิทยาอารมณ์ดี จากผู้เขียนมากความสามารถทางการพูด ที่จะถ่ายทอดเรื่อ..

ราคา   ฿149.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿140.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
อ่านเอาเพลิน

นื้อหาในเล่มล้วนประสบ มาจากการดำเนินชีวิต และเป็นข้อคิด ข้อสังเกต ซึ่งผู้แ..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿140.00
สมาชิกวารสาร   ฿120.00
เพิ่มพลังความจำแบบอัจฉริยะ

อัจฉริยะอย่าง อัลเบิร์ต ไอน์ไตน์ จดจำ ความรู้และประสบการณ์ แล้วนำมาร้อยเรีย..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿200.00
สมาชิกวารสาร   ฿190.00