ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345678910111213
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home
ป้ายโฆษณา
การบัญชีภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI
รหัส : 15805 (พิมพ์ครั้งที่ 9)
ISBN : 9786163020789
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 744 หน้า
ปกแข็ง ขนาด 16.5x24 ซม.

ราคาปก 850.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 807.00 บาท
ราคาสมาชิก 765.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
Insideมาตรฐานการบัญชีฯ เล่ม 1
รหัส : 32081
ISBN : 978-616-7126-62-3
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
จำนวนหน้า : 655 หน้า
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนสั่งซื้อ

รายละเอียด/สั่งซื้อ
กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์
รหัส : 25802
ISBN : 9786163020802
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
จำนวนหน้า : 940 หน้า (ปกแข็ง)
(พิมพ์ครั้งที่ 10)

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
เงินทองต้องดูแล
รหัส : 91703
ISBN : 978-974-7299-58-8
ผู้แต่ง : ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
จำนวนหน้า : 120 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
หัวหน้างานต้องมีดี
รหัส : 45801
ISBN :9786163020697
ผู้แต่ง : รศ.สุขุม นวลสกุล
จำนวน : 156 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
ความรู้ทั่วไปกฎหมายภาษี :ตามประมวลรัษฎากร
รหัส : 95411
ISBN : 9786162691997
ผู้แต่ง : ทัศนีย์ เหลืองเรืองรอง
สำนักพิมพ์ : ฺวิญญูชน
จำนวนหน้า : 496 หน้า
พิมพ์ 1/2556

รายละเอียด/สั่งซื้อ
คำอธิบายหลักกฎหมายที่ิดิน
รหัส : 95915
ISBN : 978-974-2035-88-4
ผู้แต่ง:รศ.วรวุฒิ เทพทอง
ผู้ผลิต : สำนักพิมพ์นิติธรรม
จำนวนหน้า:560 หน้า
พิมพ์ครั้งที่:6

รายละเอียด/สั่งซื้อ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา