ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
1234567891011121314
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home
ป้ายโฆษณา
คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR
รหัส : 25706 (พิมพ์ครั้งที่ 14)
ISBN : 978-616-3020-57-4
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร และคณะ
จำนวน : 1,104

ราคาปก 790.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 750.00 บาท
ราคาสมาชิก 710.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำ...
รหัส : 15705
ISBN : 978-616-3020-63-5
ผู้แต่ง : ดร.วรศํกดิ์ ทุมมานนท์
จำนวนหน้า : 1,516 หน้า
**จำนวนจำกัด**

รายละเอียด/สั่งซื้อ
แตกประเด็น..การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น
รหัส : 25708
ISBN : 978-616-3020-62-8
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 815 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
เงินทองต้องดูแล
รหัส : 91703
ISBN : 978-974-7299-58-8
ผู้แต่ง : ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
จำนวนหน้า : 120 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
HR How to
รหัส : 45704
ISBN : 978-616-302-061-1
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดฺิ์
จำนวนหน้า : 205 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง
รหัส : 35702
ISBN : 978-616-3020-54-3
ผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า : 292 หน้า
(พิมพ์ครั้งที่ 7)

รายละเอียด/สั่งซื้อ
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุก(โดยชอบด้วยกฎหมาย) เล่ม 3
รหัส : 96213
ISBN : 978-616-7363-97-4
ผู้แต่ง :บุญร่วม เทียมจันทร์
สำนักพิมพ์ :บุ๊คส์ ทู ยู
จำนวนหน้า : 272 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ