ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
1234567891011121314
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
เช็คสถานะการสั่งซื้อ
ใส่เลขที่สั่งซื้อ (8 หลัก)
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
แตกประเด็น..การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น
รหัส : 25708
ISBN : 978-616-3020-62-8
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 815 หน้า

ราคาปก 750.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 713.00 บาท
ราคาสมาชิก 675.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานใหม่
รหัส : 15705
ISBN : 978-616-3020-63-5
ผู้แต่ง : ดร.วรศํกดิ์ ทุมมานนท์
จำนวนหน้า : 1,516 หน้า
**จำนวนจำกัด**

รายละเอียด/สั่งซื้อ
Thai Revenue Law ประมวลรัษฎากรฉบับภาษาอังกฤษ
รหัส : 96601
ISBN:9786167372709
ผู้ผลิต : สรรพากรสาส์น
จำนวนหน้า : 356 หน้า
**ออกใหม่

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
เงินทองต้องดูแล
รหัส : 91703
ISBN : 978-974-7299-58-8
ผู้แต่ง : ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
จำนวนหน้า : 120 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
HR How to
รหัส : 45704
ISBN : 978-616-302-061-1
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดฺิ์
จำนวนหน้า : 205 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
กฎหมายแรงงานกับการเลิกจ้าง
รหัส : 35702
ISBN : 978-616-3020-54-3
ผู้แต่ง : พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า : 292 หน้า
(พิมพ์ครั้งที่ 7)

รายละเอียด/สั่งซื้อ
108 วิธี มีคดีไม่ติดคุก(โดยชอบด้วยกฎหมาย) เล่ม 3
รหัส : 96213
ISBN : 978-616-7363-97-4
ผู้แต่ง :บุญร่วม เทียมจันทร์
สำนักพิมพ์ :บุ๊คส์ ทู ยู
จำนวนหน้า : 272 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
ป้ายโฆษณา