ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
12345678910
ป้ายโฆษณารถเข็นของท่านยังไม่มีรายการสินค้า

 
You are here: Home
ป้ายโฆษณา
ต้นแบบการปิดบัญชีพร้อมจบประเด็นภาษี
รหัส : 15707
ISBN : 978-616-3020-66-6
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า : 572 หน้า

ราคาปก 490.00 บาท
ราคาบุคคลทั่วไป 466.00 บาท
ราคาสมาชิก 440.00 บาท
รายละเอียด/สั่งซื้อ
ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา
งบการเงินรวมและปัญหาการจัดทำตามมาตรฐานใหม่
รหัส : 15705
ISBN : 978-616-3020-63-5
ผู้แต่ง : ดร.วรศํกดิ์ ทุมมานนท์
จำนวนหน้า : 1,516 หน้า
**จำนวนจำกัด**

รายละเอียด/สั่งซื้อ
100 สวัสดิการ...การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชีผลประโยชน์ของพนักง
รหัส : 25709
ISBN : 9786163020659
ผู้แต่ง : สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวน : 760 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
เงินทองต้องดูแล
รหัส : 91703
ISBN : 978-974-7299-58-8
ผู้แต่ง : ดร.สุวรรณ วลัยเสถียร
จำนวนหน้า : 120 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
HR How to
รหัส : 45704
ISBN : 978-616-302-061-1
ผู้แต่ง : ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดฺิ์
จำนวนหน้า : 205 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ
 
พรบ.เงินทดแทน พ.ศ.2537
รหัส : 91410
ISBN : 9786162601484
ผู้แต่ง : รุ่งโรจน์ รื่นเริงวงศ์

รายละเอียด/สั่งซื้อ
แปลเอกสารราชการเพื่อใช้งาน ( แถม CD)
รหัส : 91901
ISBN : 978-616-361-649-4
ผู้แต่ง : วิษณุ พีรานนท์
จำนวนหน้า : 328 หน้า

รายละเอียด/สั่งซื้อ