02-555-0700

ภาษี และการวางแผนภาษี

ภาษี และการวางแผนภาษี


แสดงรูปแบบ :
Tax Accounting Professional

รวมหลักการบัญชี  มาตรฐานบัญชี หลักกฎหมายภาษีอากร การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง ก..

ราคา   ฿900.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿855.00
สมาชิกวารสาร   ฿810.00
กลยุทธ์การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย sales promotion strategies

หนังสือ “กลยุทธ์การวางแผนภาษีส่งเสริมการขาย” เป็นหนังสือที่ใช้กับบริษัทหรือ..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿523.00
สมาชิกวารสาร   ฿500.00
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย.

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทยไปทำงา..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿209.00
สมาชิกวารสาร   ฿198.00
คำอธิบายประมวลรัษฎากร (Update 2561)

"คำอธิบายประมวลรัษฎากร ภาษีสรรพากร  ฉบับสมบูรณ์" แต่งโดย ศาสตรจารย์พิเศษ..

ราคา   ฿1,900.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,900.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,900.00
140 สวัสดิการ การวางแผนภาษีและการบันทึกบัญชี ผลประโยชน์พนักงาน

ปัญหาการให้สวัสดิการแก่พนักงานมักมีข้อถกเถียงกันเสมอว่า ถือเป็นค่าใช้จ่ายขอ..

ราคา   ฿600.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿570.00
สมาชิกวารสาร   ฿540.00
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร

"Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่"ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี"   เนื..

ราคา   ฿330.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿315.00
สมาชิกวารสาร   ฿300.00
Tricks of Welfare

Tricks of Welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษี บัญชี และแรงงาน ความเกี่ยวพันในเรื..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿270.00
สมาชิกวารสาร   ฿250.00
กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เช่นเดียวก..

ราคา   ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿760.00
สมาชิกวารสาร   ฿720.00
การวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากรฯ

หนังสือการวางแผนภาษีรายได้รายจ่ายของกิจการ ผลกระทบทางบัญชีและภาษีอากร ช่วงส..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿523.00
สมาชิกวารสาร   ฿500.00
การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่าย อย่างเหนือชั้น

การจ่ายเงินของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในแต่ละวันจะมีจำนวนค่อนข้างมาก..

ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿713.00
สมาชิกวารสาร   ฿675.00
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเ..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
คู่มือสอบ TAX AUDITOR TUTOR

คู่มือสอบ TAX AUDITOR (พิมพ์ครั้งที่ 15) เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติว..

ราคา   ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿750.00
สมาชิกวารสาร   ฿710.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2561

เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากร..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿380.00
สมาชิกวารสาร   ฿350.00
ประมวลรัษฎากร ปี 2562 (สั่งจอง)

เปิดจองล่วงหน้า หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 2562 ราคาเพียง 400.- ส่งลงทะเบียน..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿400.00
สมาชิกวารสาร   ฿400.00
ประมวลรัษฎากรฉบับภาษาอังกฤษ Thai Revenue Law

แปลและเรียบเรียงโดยนักวิชาการภาษีสรรพากร และนิติกรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรร..

ราคา   ฿1,500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,450.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,400.00
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี

หนังสือ “ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี” เรียบเรียงจากการรวบรวมคำถามคำตอบในเ..

ราคา   ฿290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿275.00
สมาชิกวารสาร   ฿260.00