02-555-0700

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


แสดงรูปแบบ :
108-คำถาม-คำตอบ-คำแนะนำ-ในการทำงานกับคน-ล-2

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Career Development in Practice

เสนอวิธีการยกระดับความ สามารถของพนักงาน และสร้างความมั่นใจให้กับพนักงานว่าจ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Competency Conversation คำถามฉุกคิด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการทำงาน

แนวทางและเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการตั้งคำถาม โดยเน้นคำถามฉุกคิด (P..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
HR DICTIONARY

หนังสือเล่มนี้เหมาะกับ บุคคลที่ปฏิบัติงานในสายงานบุคคลและผู้บริหารท..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
HR How to Season 2

HR How to Season 2 เรื่องราวและประสบการรณ์ทำงานของผู้แต่งที่มีมากมาย จนต้อ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
HRMBA จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน

หนังสือเล่มนี้ถือได้ว่าเป็นคัมภีร์สำหรับ "เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์" ใช..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
OKRs For Leader เครื่องมือสำหรับบริหารคนและองค์กร

หนังสือเล่มนี้เปรียบเสมือนคัมภีร์ของหัวหน้างาน สำหรับบริหารคน และองค์กร O..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

เนื้อหาในเล่ม : - ไม่อยากเสียคนเก่งในองค์การต้องทำอย่างไร - เทคนิคการจัดท..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การพัฒนาคนเพิ่มผลงานด้วย Easy IDP แบบง่าย..ใช้ได้ผลจริง

หนังสือ การพัฒนาคนเพิ่มผลงานด้วย Easy IDP แบบง่าย..ใช้ได้ผลจริง เล่มนี้ จะช..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การสร้างและพัฒนาแบบทดสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน # 4

หนังสือเล่มนี้ มุ่งที่จะช่วยเจ้าหน้าที่บุคคลให้สามารถสร้างแบบทดสอบได้โดยไม่..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การออกแบบโครงสร้างองค์กรอย่างง่ายและได้ผล

ขั้นตอนและวิธีการออกแบบโครงสร้างในรูปแบบต่าง ๆ และการทบทวนโครงสร้างองค์กรให..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คู่มือหัวหน้างาน บริหารให้ถูกกฎหมายและได้ใจลูกน้อง

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลู..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปี

ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปี บนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน   หนังสือเล่มนี..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน

หนังสือเล่มนี้จะเขียนอธิบายสูตรและตัวเลขในการคิดคำนวณต่างๆ ที่มักต้องใช้ หร..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR เล่ม 2

รวบรวมคำถาม-คำตอบในการบริหารงานบุคคลมาไว้ 60 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรั..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร