02-555-0700

HR How to Season 2

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 46003
ISBN: 9786163021281
ผู้แต่ง: ธำรงศักดิ์ คงคาสวัสดฺิ์
จำนวนหน้า: 224 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿120.00
สมาชิกวารสาร: ฿120.00
   

HR How to Season 2

เรื่องราวและประสบการณ์ทำงานของผู้แต่งที่มีมากมาย จนต้องแชร์ความรู้เพิ่มเติม ด้วยหลักการของท่าน "หลักกาลามสูตร" (คือ ให้หาข้อมูลรอบด้าน ไตร่ตรองด้วยสติปัญญาของตนเองว่าเหมาะสมนำไปใช้ทันที หรือควรปรับแก้ตามวิธีการจัดการขององค์กร) ตัวอย่างเรื่องราวในเล่ม...จาก 35 เรื่องราว
*ทำยังไงให้ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น
*จะตั้งเงินเดือนคนเข้าใหม่ยังไงดี
*เมื่อผู้สมัครงานถามถึงเงินเดือน..บริษัทควรตอบยังไง
*บริษัทจะหักค่าจ้างได้ในกรณีใดบ้าง
*อยากทำงาน HR ต้องจบสายตรงหรือไม่
*เรื่องที่หัวหน้าไม่ควรทำ
*กลับบ้านตรงเวลา = ไม่ทุ่มเทให้กับงาน