02-555-0700

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด

แสดงรูปแบบ :
กฎหมายแรงงาน 2567

หนังสือกฎหมายแรงงาน 2567       ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลา..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายแรงงาน เกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงาน พิมพ์ครั้งที่ 3

หนังสือกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสัญญาจ้างแรงงานเล่มนี้ แต่เดิมใช้ชื่อว่า “การบ..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)

  กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (Labour Law in Terms of Dismissal) อธ..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กระเป๋าเป้ Happy bag

..

ราคา   ฿210.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การจัดทำงบกระแสเงินสด งบกระแสเงินสดรวม

  งบกระแสเงินสดถือเป็นข้อมูลที่สำคัญสุดในงบการเงิน นอกจากนี้ ยังถือเป็นส่ว..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (พิมพ์ครั้งที่ 10)

การบัญชีและภาษีอากรของธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI (พิมพ์ครั้งที่..

ราคา   ฿850.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ พิมพ์ครั้งที่ 4

   การวางแผนภาษุรกิจ การขายอสังหาริมทรัพย์    ธุรกิจการขายอสังหาริมทรัพย์ ..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

การวางแผนภาษีธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และการให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริม..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การเมืองอเมริกา

หนังสือการเมืองอเมริการเป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ความลับของค่าจ้าง สวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา พิมพ์ครั้งที่ 2

หนังสือเล่มนี้มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คู่มือ ภาษีป้าย

คู่มือศึกษาเรื่องการจัดเก็บ “ภาษีป้าย” เพื่อความเข้าใจในการตีความเกี่ยวกั..

ราคา   ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
คู่มือสอบ  TUTOR  TAX AUDITOR

เสริมความมั่นใจ เหมือนมีติวเตอร์ส่วนตัว เตรียมความพร้อมเข้าสู่สนามทดสอบ ..

ราคา   ฿790.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด DUO บัญชี ฺA

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.SME บัญชีเดียว มาตรการบัญชีชุดเดี..

ราคา   ฿650.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด DUO บัญชี ฺB

ชุด DUO บัญชี B ประกอบด้วยหนังสือ   1.เจาะลึกการแก้ไขเอกสารรับ-จ่ายเงินอย..

ราคา   ฿800.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด รวมบัญชี

ชุด รวมบัญชี ประกอบด้วยหนังสือ 1.TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่..

ราคา   ฿1,100.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)

การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลู..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร