02-555-0700

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด

แสดงรูปแบบ :
Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีอากร

"Tax Mapping เทคนิคการจัดทำแผนที่"ภาษีอากรเพื่อลดข้อผิดพลาดทางภาษี"   เนื..

ราคา   ฿315.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
Tricks of Welfare

Tricks of Welfare เคล็ดลับการวางแผนภาษี บัญชี และแรงงาน ความเกี่ยวพันในเรื..

ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
กลยุทธ์การวางแผนภาษีและการจัดทำบัญชีธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

การประกอบกิจการขายสินค้าหรือให้บริการต้องจดทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม เช่นเดียวก..

ราคา   ฿760.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การวางแผนภาษีในธุรกิจขายอสังหาริมทรัพย์

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เรื่องการกำหนดฐานภาษีเ..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
การเมืองอเมริกา

หนังสือการเมืองอเมริการเป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั..

ราคา   ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ความลับของค่าจ้างสวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

หนังสือเล่มนี้มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ภายใน 120 วัน

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริ..

ราคา   ฿152.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด HR กับการบริหารคน

ชุด HR กับการบริหารคน ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้       1) HR How to S..

ราคา   ฿370.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ประมวลรัษฎากร ปี 2561

  SALE!   ประมวลรัษฎากร ปี 2561   ลดเหลือ 350 บาท ส่งลงทะเบียนฟรี   ..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ประมวลรัษฎากร ปี 2562 (สั่งจอง)

เปิดจองล่วงหน้า หนังสือประมวลรัษฎากร ปี 2562 ราคาเพียง 400.- ส่งลงทะเบียน..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี

หนังสือ “ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี” เรียบเรียงจากการรวบรวมคำถามคำตอบในเ..

ราคา   ฿275.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม2

หนังสือ "ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2" เรียบเรียงจากคำถามและคำตอบจ..

ราคา   ฿275.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2562

NEW Release! หนังสือภาษีสรรพากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2562 ฉบับล่าสุด สารบัญ..

ราคา   ฿238.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ยิ้มสู้งาน

ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ..

ราคา   ฿140.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ว่าด้วยการสืบพยาน

การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ศักยภาพครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสํ..

ราคา   ฿114.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร