02-555-0700

บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด

แสดงรูปแบบ :
การเมืองอเมริกา

หนังสือการเมืองอเมริการเป็นผลงานตำราและวิจัยโดย ศาตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธั..

ราคา   ฿380.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับพิเศษ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญ ๏ ที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ความลับของค่าจ้างสวัสดิการ ตามแนวคำพิพากษาศาลฎีกา

หนังสือเล่มนี้มีเจตนาที่จะให้นายจ้าง ลูกจ้าง เข้าใจมุมมองของศาลว่าอะไรเป็..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ภายใน 120 วัน

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริ..

ราคา   ฿152.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด 6206

..

ราคา   ฿2,100.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด 6207

..

ราคา   ฿1,500.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ชุด HR กับการบริหารคน

ชุด HR กับการบริหารคน ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้       1) HR How to S..

ราคา   ฿370.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากรความเหมือนที่แตกต่าง(พิมพ์ครั้งที่ 2)

หนังสือ “บัญชีการเงินและบัญชีภาษีอากร ความเหมือนที่แตกต่าง” จัดพิมพ..

ราคา   ฿428.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ประมวลรัษฎากร ปี 2561

  SALE!   ประมวลรัษฎากร ปี 2561   ลดเหลือ 350 บาท ส่งลงทะเบียนฟรี   ..

ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี

หนังสือ “ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี” เรียบเรียงจากการรวบรวมคำถามคำตอบในเ..

ราคา   ฿275.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม2

หนังสือ "ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 2" เรียบเรียงจากคำถามและคำตอบจ..

ราคา   ฿275.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานบัญชี TFRS กับภาษีอากร

"ผลกระทบของความแตกต่างระหว่างมาตรฐานการบัญชีกับภาษีอากรที่ต้องปรับปรุงกำไรส..

ราคา   ฿855.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีดิ..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2562

NEW Release! หนังสือภาษีสรรพากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2562 ฉบับล่าสุด สารบัญ..

ราคา   ฿238.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ยิ้มสู้งาน

ยิ้มสู้งาน ศิลปะการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพ ..

ราคา   ฿140.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร   
ว่าด้วยการสืบพยาน

การสืบพยาน ซึ่งเป็นกระบวนการนำข้อเท็จจริงเข้าสู่ศาลเพื่อพิสูจน์ข้ออ้างหรือข..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   
สมาชิกวารสาร