02-555-0700

โดยการโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด เลือกธนาคารใดก็ได้ ตามรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาเตาปูน เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 114-1-18550-0
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางโพ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 027-2-45459-8
ธนาคารกรุงไทย สาขาบางโพ เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 395-0-12021-1
ธนาคารกสิกรไทย สาขาบางโพ เลขที่บัญชีกระแสรายวัน 033-1-08361-5*** หมายเหตุ เมื่อลูกค้าชำระโอนเงินผ่านธนาคารแล้วกรุณา แฟกซ์ สำเนาการโอนเงินและแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อ มาที่คุณวีรเทพ FAX. (02) 555-0728
     เบอร์โทร (02) 555-0713 หรือ ส่งมายังE-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


บริษัทฯ จะยอมรับการชำระเงินเฉพาะบัตรของลูกค้าที่ได้สมัครและผ่านขั้นตอนยืนยันตนด้วยระบบรักษาความปลอดภัย ของการใช้บัตรเครดิตผ่านอินเตอร์เน็ต ที่เรียกว่า Verified by Visa เท่านั้น ลูกค้าต้องการชำะเงินค่าหนังสือด้วยการ ตัดบัตรเครดิต ลูกค้าต้องสั่งซื้อหนังสือทาง ระบบออนไลน์เท่านั้น ขั้นตอนสั่งซื้อดังนี้

1. ลูกค้าทำการสั่งซื้อถึงขั้นตอนการชำระเงิน เลือกวิธีชำระเงิน ใช้เมาท์คลิก Credit Card

2. หน้าจอจะโชว์แบบฟอร์มให้กรอก รายละเอียดบัตรเครดิต โดยทำตามขั้นตอนของธนาคารที่ลูกค้าใช้ตัดบัครเครดิต (ฟอร์มการกรอกรายละเอียดบัตรแต่ละธนาคารจะไม่เหมือนกัน ถ้าลูกค้าไม่เข้าใจวิธีการกรอกกรุณาโทรติดต่อธนาคาร ที่ลูกค้าใช้บัตรเครดิต ของธนาคารนั้นๆ)

3. ลูกค้าทำตามขั้นตอนการตัดบัครเครดิดแล้ว กรุณา พิมพ์เอกสารยืนยันการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตไว้เป็นหลักฐาน

* หมายเหตุ ลูกค้าที่ชำระเงินด้วยการตัดบัตรเครดิต ไม่ต้องแฟกซ์ เอกสารมาที่ร้านหนังสือธรรมนิติ การตัดบัตรเครดิต
ของลูกค้าทางร้านหนังสือมีการตรวจสอบกับธนาคารที่ตัดบัตรเครดิตอยู่แล้ว