02-555-0700

สารพันปัญหาภาษีสรรพากร

รหัสสินค้า : 26606
ISBN: 9786163023360
ผู้แต่ง: ชุมพร เสนไสย
จำนวนหน้า: 488 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

สารพันปัญหาภาษีสรรพากร


รวมประเด็นคำถามและคำตอบที่เกี่ยวกับภาษีอากร ในหมวดภาษีต่างๆ อาทิ
- จ่ายค่าจ้างให้บุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่ลูกจ้าง
- การตัดหนี้สูญทางภาษี
- อบรมออนไลน์หักรายจ่าย 2 เท่าได้หรือไม่?
- ยกเลิกสัญญาเช่าต้องเสียภาษีหรือไม่?
- รวมหรือแยกราคาเสียภาษีต่างกันหรือไม่?
- ฝากครรภ์คลอดบุตรลดหย่อนหักอย่างไร?
- สินค้าเกินสินค้าขาดจากรายงานสินค้าและวัตถุดิบมีภาระภาษีหรือไม่
- รถยนต์รายจ่ายและภาษีซื้อของกิจการ

- หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 50 ทวิ