02-555-0700

เจาะประเด็นเด็ด การวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้ (พิมพ์ครั้งที่ 3)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 26604
ISBN: 9786163023339
ผู้แต่ง: สมเดช โรจน์คุรีเสถียร
จำนวนหน้า: 772 หน้า
ราคา : ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿750.00
สมาชิกวารสาร: ฿675.00
   

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษี รายจ่ายต้องห้ามให้ถือเป็นรายจ่ายได้

เคล็ดลับการวางแผนที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายของทุกกิจการได้  จ่ายจริง ลงบันทึกได้จริง

-แนะนำวิธีการคำนวณและลงบันทึกรายได้และรายจ่าย

-วิธีปฏิบัติในการปรับปรุงกำไรสุทธิ (รายการบวกกลับและหักออก) ที่ต้องระบัดระวังเป็นพิเศษ

-รายจ่ายต้องห้ามในประมวสรับฎากรที่สำคัญ มีหลักเกณฑ์อย่างไร

-แนววินิจฉัย พิจารณาอย่างไรจึงถือเป็นรายจายต้องห้าม

-รายจ่ายต้องห้ามตามมาตราต่างๆ ตามกฎหมายประมวลรัษฎากร ที่เกี่ยวข้องพร้อมตัวอย่าง