02-555-0700

ภาษี และการวางแผนภาษี

ภาษี และการวางแผนภาษี


แสดงรูปแบบ :
ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากร (พิมพ์ครั้งที่ 2)

ปัญหาข้อกฎหมายภาษีอากรและการวางแผนภาษีอากรที่นักบัญชีและนักบริหารควรทราบ  ..

ราคา   ฿400.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿320.00
สมาชิกวารสาร   ฿320.00
ภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัล

หนังสือภาระภาษีและการวางแผนภาษีในการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลเทคโนโลยีดิ..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿160.00
วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562

ยกเซ็ต! วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562 วารสารวิช..

ราคา   ฿2,640.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,320.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,320.00
สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 VS ภ.พ.36

                 สารพันปัญหา ภ.ง.ด.54 vs ภ.พ.36                  หนังสือ..

ราคา   ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿360.00
สมาชิกวารสาร   ฿360.00
สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล

สุดยอดกลยุทธ์ : การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล หนังสือรวมเทคนิคการวางแผนภาษ..

ราคา   ฿900.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿855.00
สมาชิกวารสาร   ฿765.00
เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม ให้ถือเป็นรายจ่ายได้

เจาะประเด็นเด็ดการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม ให้ถือเป็นรายจ่ายได้-พิมพ์ครั้ง..

ราคา   ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿665.00
สมาชิกวารสาร   ฿595.00
เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย.

เจาะลึกภาระภาษีและการวางแผนภาษีคนต่างชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทย คนไทยไปทำงา..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿175.00
สมาชิกวารสาร   ฿175.00
เทคนิคการบริหารภาษีทางการเงิน Techniques in Financial Tax Administration

ปัจจุบันการบริหารภาษีทางการเงินมีความจำเป็นต่อผู้มีเงินได้ การนำรายได้ที่ได..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿144.00
สมาชิกวารสาร   ฿144.00
แพคเกจหนังสือสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

แพคเกจหนังสือสำหรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์คู่มือการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุ..

ราคา   ฿5,130.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿3,999.00
สมาชิกวารสาร   ฿3,199.00
แพคเกจหนังสือสำหรับนักบัญชี

แพคเกจหนังสือสำหรับนักบัญชีคู่มือการบริหารงานสำหรับนักบัญชีมืออาชีพ อัปเดตท..

ราคา   ฿8,090.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿6,399.00
สมาชิกวารสาร   ฿5,499.00
แพคเกจหนังสือสำหรับนักบัญชีมือใหม่

แพคเกจหนังสือสำหรับนักบัญชีมือใหม่อัปเดตความรู้ เทคนิค ความเคลื่อนไหวมาตรฐา..

ราคา   ฿3,750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿3,199.00
สมาชิกวารสาร   ฿2,399.00
แพคเกจหนังสือสำหรับผู้ประกอบการ

แพคเกจหนังสือสำหรับผู้ประกอบการ  : ครบถ้วนกับเนื้อหาทางด้าน ภาษี บัญชีการเง..

ราคา   ฿10,790.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿8,399.00
สมาชิกวารสาร   ฿7,399.00
แพคเกจหนังสือสำหรับเตรียมผู้สอบบัญชี

แพคเกจหนังสือสำหรับเตรียมผู้สอบบัญชีเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้สอบบัญชี หน..

ราคา   ฿5,340.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿4,399.00
สมาชิกวารสาร   ฿4,199.00