02-555-0700

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 15)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36707
ISBN: 9786163023919
ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า: 828 หน้า
ราคา : ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿750.00
สมาชิกวารสาร: ฿675.00
   

 
 
เข้าใจกฎหมายแรงงานได้ง่ายๆ รวมครบทุกมาตราพร้อมคำอธิบายอย่างชัดเจน
 
"คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์"

รวมกฎหมายแรงงานพร้อมคำอธิบายไว้อย่างละเอียด

ช่วยให้เข้าใจสิทธิของลูกจ้าง นายจ้าง ในการใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

อัปเดตตามกฎหมายล่าสุด (พิมพ์ครั้งที่ 15 : ปี 2567)
 
 • สารบัญ
 • 1. กฎหมายแรงงาน
  2. สัญญาจ้างแรงงาน
  3. รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน
  4. นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง
  5. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
  6. จ้างทดลองงาน
  7. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
  8. การใช้แรงงานหญิง
  9. การใช้แรงงานเด็ก
  10. เวลาทำงานปกติและเวลาพัก
  ฯลฯ