02-555-0700

คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับ การเลิกจ้าง

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36706
ISBN: 9786163023926
ผู้แต่ง: เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
จำนวนหน้า: 316 หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿350.00
สมาชิกวารสาร: ฿315.00
   

      การศึกษาคำพิพากษาเป็นวิธีหนึ่งสำหรับ ผู้ปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลและผู้ที่สนใจสร้างความเข้าใจในข้อสัญญาและข้อกฎหมายเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ในประเด็นเกี่ยวกับค่าชดเชยค่าบอกกล่าวล่วงหน้า เช่น

ㆍ การเกษียณอายุ
ㆍ การคำนวณค่าชดเชย
ㆍ ทุจริตต่อหน้าที่
ㆍจงใจ/ประมาททำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
ㆍการกระทำผิดร้ายแรง-ไม่ร้ายแรง
ㆍออกหนังสือเตือน การละทิ้งหน้าที่