02-555-0700

คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับค่าจ้าง

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36704
ISBN: 9786163023544
ผู้แต่ง: เชิดศักดิ์ กำปั่นทอง
จำนวนหน้า: 256 หน้า
ราคา : ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿300.00
สมาชิกวารสาร: ฿270.00
   

"คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับค่าจ้าง"

นังสือที่ช่วยให้นายจ้างและลูกจ้างเข้าใจกฎหมายแรงงานมากขึ้น

✅ รวมคำพิพากษาวินิจฉัยว่าเงินประเภทใดเป็นค่าจ้าง หรือ สวัสดิการ 
✅️ จะนำเงินใดบ้างมาคำนวณค่าชดเชย ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
✅ อัปเดตคำพิพากษาถึงปีล่าสุด

เขียนโดย คุณเชิดศักดิ์ กำปั่นทอง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา กองนิติการ