02-555-0700

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


แสดงรูปแบบ :
หัวหน้างานต้องมีดี

ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ คือ ท่าน รศ.สุขุม นวลสกุล ปกติท่านได้รับเชิญจากทางสถ..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿120.00
สมาชิกวารสาร   ฿120.00
เทคนิคการจัดทำแผนการสื่อสารงานHR

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงแนวคิด แผนงาน และเทคนิควิธีการต่างๆ ในการจัดทำแผนการส..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
เมื่อ HR ไร้พรมแดน

รวมบทความเกี่ยวกับการบริหารคนในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่เพียงในประเทศไทย แต่เป็น..

ราคา   ฿190.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿170.00
เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง

เลขานุการยุคใหม่ที่นายคาดหวัง เป็นหนังสือที่เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนทั..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿120.00
สมาชิกวารสาร   ฿120.00
แบบฟอร์มงานบุคคลสำหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล ไทย&อังกฤษ

“แบบฟอร์มงานบุคคลสําหรับนักบริหารทรัพยากรบุคคล (ไทยและอังกฤษ)” เพื่อสนองตอ..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿145.00
สมาชิกวารสาร   ฿145.00
โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม

หนังสือเล่มนี้  ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการในการทำโครงสร้างเงินเดือ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿210.00
 กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs ที่ควรทราบ

หนังสือที่บอกถึงการประเมินผลงาน การปรับปรุงระบบประเมินผลงาน พร้อมตัวอย่าง K..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿143.00
65 ปัญหาค่าตอบแทน

รวบรวมเรื่องราวปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมาจากการเป็นวิทยา..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00