02-555-0700

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


แสดงรูปแบบ :
โครงสร้างเงินเดือน ออกแบบและบริหารอย่างไรให้เหมาะสม

หนังสือเล่มนี้  ถ่ายทอดประสบการณ์ เทคนิค และวิธีการในการทำโครงสร้างเงินเดือ..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿210.00
 กรณีศึกษาการปรับปรุงระบบประเมินผลงานและ 30 KPIs ที่ควรทราบ

หนังสือที่บอกถึงการประเมินผลงาน การปรับปรุงระบบประเมินผลงาน พร้อมตัวอย่าง K..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿143.00
65 ปัญหาค่าตอบแทน

รวบรวมเรื่องราวปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับค่าตอบแทนที่ได้รับมาจากการเป็นวิทยา..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿238.00