02-555-0700

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

การจัดการทรัพยากรมนุษย์


แสดงรูปแบบ :
ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ฉบับพิเศษ

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน เป็นเอกสารสำคัญ ๏ ที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องจ..

ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿160.00
คัมภีร์ HR

สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการและนักบริหารทรัพยากรบุคคล การเริ่มต้นรับสมัคร..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿238.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
คู่มือหัวหน้างานสัมภาษณ์คัดเลือกแบบมือโปร

..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿143.00
จิตสำนึกคุณภาพ สร้างได้ภายใน 120 วัน

ISO9001 Version 2015 ได้เน้นให้องค์การพัฒนาให้มีจิตสำนึกคุณภาพและเน้นการบริ..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿130.00
สมาชิกวารสาร   ฿130.00
ตัวอย่างการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ

หนังสือ ตัวอย่างคดีการจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ ได้รวบรวมตัวอย่างการตีความในแ..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
ตัวอย่างการใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์

สารบัญ ส่วนที่ 1 การใช้มาตรการทางวินัยอย่างสร้างสรรค์กับพฤติกรรมคว..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานประกาศ...

หนังสือตัวอย่างข้อ บังคับ เกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ สัญญาจ้าง หนังสือเตือน ห..

ราคา   ฿170.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
ตัวอย่างใบประเมินผลงานประจำปี

ตัวอย่าง ใบประเมินผลงานประจำปี บนพื้นฐานของตัวชี้วัดผลงาน   หนังสือเล่มนี..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿150.00
ตัวเลข (ไม่ลับ) ในการบริหารคน

หนังสือเล่มนี้จะเขียนอธิบายสูตรและตัวเลขในการคิดคำนวณต่างๆ ที่มักต้องใช้ หร..

ราคา   ฿130.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿125.00
สมาชิกวารสาร   ฿115.00
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR

ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR เล่มนี้ ได้รวบรวมคำถาม คำตอบ ซึ่งปัญหาต่าง ๆ ที่นำมานี้..

ราคา   ฿140.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿135.00
สมาชิกวารสาร   ฿125.00
ถาม-ตอบ ปัญหางาน HR เล่ม 2

รวบรวมคำถาม-คำตอบในการบริหารงานบุคคลมาไว้ 60 เรื่อง เพื่อเป็นแนวทางในการปรั..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿145.00
ว่าด้วยทรัพยากรบุคคลฉบับภูมิปัญญาตะวันออก

  ว่าด้วย... ทรัพยากรบุคคล ฉบับ...ภูมิปัญญาตะวันออก   ในการแสวงหาและกา..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿165.00
สมาชิกวารสาร   ฿155.00
สนุกไปกับค่าจ้างเงินเดือน

..

ราคา   ฿220.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿220.00
สมาชิกวารสาร   ฿209.00
สูตรคำนวณ (ไม่ลับ) ในการบริหารคน

รวมสูตรคำนวณต่าง ๆ ที่ใช้ในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
หมอแดงช่างตอบ วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ตอบทุกประเด็น เกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนประจำปี รวมปัญหา แนวปฏิบัติ และข้อกฎหม..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿114.00
สมาชิกวารสาร   ฿108.00
หลากมุมคิด หลายมุมมอง ในงาน HR

มุมมองการบริหารคนในเรื่องต่าง ๆ ไว้ทั้งหมด 25 เรื่อง ซึ่งมีหลายเรื่องที่นัก..

ราคา   ฿160.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿145.00