02-555-0700

ชุดคู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (4 in1)

รหัสสินค้า : 6701
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿2,320.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿2,200.00
สมาชิกวารสาร: ฿2,200.00
   

ชุดคู่มือเตรียมสอบ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต CPA (4 in1) 

การแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน พร้อมแบบฝึกทำ

ราคา 2,200 บาท ส่งฟรี! แบบลงทะเบียน
(จากราคารวม 2,320 บาท)

1. หนังสือการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 1
2. หนังสือแบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 1
3. หนังสือการแปลความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน...วิชาการบัญชี 2
4. หนังสือแบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2