02-555-0700

ว่าด้วยทรัพยากรบุคคลฉบับภูมิปัญญาตะวันออก

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 46201
ISBN: 9786163021861
ผู้แต่ง: ไพศาล พืชมงคล
จำนวนหน้า: 152 หน้า
ราคา : ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿180.00
สมาชิกวารสาร: ฿162.00
   

 

ว่าด้วย...

ทรัพยากรบุคคล

ฉบับ...ภูมิปัญญาตะวันออก

 

ในการแสวงหาและการช่วงใช้คนนั้น

ประดุจดั่งการวาดภาพ

จะสามารถวาดให้เป็นภาพมังกรก็ได้

หรือเป็นได้แค่ภาพงูเขียว หรือใส้เดือนก็ได้

ขึ้นอยู่กับความปรีชาสามารถของผู้วาดฉันใด

การแสวงหาคนมาช่วงใช้ก็ฉันนั้น