02-555-0700
ซื้อครบ1500 รับฟรีร่ม ประมวลพร้อมจำหน่าย CPA-6701 กม.แรงงาน 67 พร้อมจำหน่าย tax-diary1500x545-2 MNEB AW TCN - July 2023 The Reflection
  • Best Seller

SPECIAL PRICE

บัญชี-การเงิน

ชุด DUO บัญชี ฺA
ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿650.00
สมาชิกวารสาร   ฿650.00
ชุด DUO บัญชี ฺB
ราคา   ฿1,050.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿800.00
สมาชิกวารสาร   ฿800.00
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ 2567
ราคา   ฿590.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿590.00
สมาชิกวารสาร   ฿530.00
TFRS for NPAEs ถอดรหัสการเปลี่ยนแปลงมาตรฐาน รายงานทางการเงิน...
ราคา   ฿290.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿290.00
สมาชิกวารสาร   ฿260.00

ภาษี และการวางแผนภาษี

ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2567
ราคา   ฿280.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿280.00
สมาชิกวารสาร   ฿265.00
ประเด็นภาษีในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
ปุจฉา วิสัชนา สารพันปัญหาภาษี เล่ม 4
ราคา   ฿300.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿300.00
สมาชิกวารสาร   ฿300.00

กฎหมายแรงงาน กฎหมายธุรกิจ

วันหยุดภาคพิสดาร ตามหลักการบริหารคนและกฎหมายแรงงาน
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 15)
ราคา   ฿750.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿750.00
สมาชิกวารสาร   ฿675.00
คำพิพากษาคดีแรงงานเกี่ยวกับ การเลิกจ้าง
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿350.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
กฎหมายสามัญประจำธุรกิจ
ราคา   ฿459.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿459.00
สมาชิกวารสาร   ฿436.00

การบริหาร

108 สัญญาธุรกิจ (พิมพ์ครั้งที่ 8)
ราคา   ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿450.00
ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
แนวคิดร่วมสมัยทางการจัดการ
ราคา   ฿325.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿325.00
สมาชิกวารสาร   ฿310.00
สามก๊กในบริบทการเมืองไทย
ราคา   ฿189.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿189.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00

ตารางจำหน่ายหนังสือนอกสถานที่

ตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ