02-555-0700

ศักยภาพครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 45803
ISBN: 9786163020819
ผู้แต่ง: ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ์
จำนวนหน้า: 140 หน้า
ราคา : ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿70.00
สมาชิกวารสาร: ฿70.00
   

ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสําคัญส่งประสิทธิผลโดยตรงของการพัฒนาความก้าวหน้าและเสริมสร้างภาพพจน์ขององค์กรตลอดจนเป็นสายงานสนับสนุนให้กับงานในส่วนอื่น ๆ ขององค์กรได้รับความสําเร็จงานธุรการ เป็นงานที่มีขอบข่าย และหน้าที่ความรับผิดชอบของงานที่ค่อนข้างกว้างส่วนใหญ่จะเน้นที่การประสานงานเป็นหลักกับุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร  รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สารบัญ

บทที่ 1 ความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานธุรการและสายงานธุรการต่อองค์กรยุคแข่งขัน

บทที่ 2 ลักษณะงานบนบทบาทหน้าที่และแนวทางการบริหาร

บทที่ 3 กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของสายงานธุรการ