02-555-0700

สินค้าราคาพิเศษ

แสดงรูปแบบ :
Recruitment &Selection Matter

หนังสือ Recruitment &Selection Matter (สารพันเรื่องสรรหาและคัดเลือกบุคล..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿90.00
สมาชิกวารสาร   ฿90.00
Transfer Pricing คู่มือการปฏิบัติงานทางบัญชีและผลกระทบทางภาษีอากร (ปี2562)

จัดพิมพ์ปี 2562  พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกำหนดราคาโอนระหว่างบริษัทหรือห..

ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿150.00
สมาชิกวารสาร   ฿150.00
Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice (พิมพ์ปี 2560)

"Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice e-Tax Invoice, e-Receipt และ e-Tax Invoic..

ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿275.00
สมาชิกวารสาร   ฿275.00
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

ผู้นำที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่พร้อม เป็นผู้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิด..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿75.00
สมาชิกวารสาร   ฿75.00
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กร..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿60.00
สมาชิกวารสาร   ฿60.00
วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562

ยกเซ็ต! วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562 วารสารวิช..

ราคา   ฿2,640.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,320.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,320.00
ศักยภาพครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสํ..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿60.00
สมาชิกวารสาร   ฿60.00