02-555-0700

สินค้าราคาพิเศษ

แสดงรูปแบบ :
Recruitment &Selection Matter

หนังสือ Recruitment &Selection Matter (สารพันเรื่องสรรหาและคัดเลือกบุคล..

ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿110.00
สมาชิกวารสาร   ฿110.00
ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)

ผู้นำที่ดีต้องมีคุณลักษณะที่พร้อม เป็นผู้มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ มีความคิด..

ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿90.00
สมาชิกวารสาร   ฿90.00
พัฒนาคนและองค์กรด้วยทัศนคติเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์

จากประสบการณ์ตรงในการทำงานด้านทรัพยากรบุคคล และการได้โอกาสไปบรรยายตามองค์กร..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿70.00
สมาชิกวารสาร   ฿70.00
วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562

ยกเซ็ต! วารสาร 'เอกสารภาษีอากร' ปี 2019 ฉบับเดือน ม.ค.-ธ.ค. 2562 วารสารวิช..

ราคา   ฿2,640.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿1,320.00
สมาชิกวารสาร   ฿1,320.00
ศักยภาพครบวงจร การพัฒนางานธุรการยุคใหม่อย่างมืออาชีพ

ศักยภาพของสายงานธุรการที่เป็นสายงานสนับสนุนที่อยู่ด่านหน้าขององค์กรมีความสํ..

ราคา   ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿70.00
สมาชิกวารสาร   ฿70.00