02-555-0700

ประมวลรัษฎากร ปี 2563

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36301
ISBN: 9786168163078
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ รวบรวม
จำนวนหน้า: 1428 หน้า
ราคา : ฿500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿475.00
สมาชิกวารสาร: ฿425.00
   

คู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรสำหรับทุกกิจการ

นำเสนอภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ที่มีผลบังคับในปีภาษีใหม่ พ.ศ.2563 วิธีการที่เกี่ยวกับภาษีอากรประเมิน ภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์

ธรรมนิติได้รวบรวมและเรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย ประกอบด้วย

  • กฎหมายแม่บท
  • พระราชกฤษฎีกา
  • กฎกระทรวง
  • ประกาศคำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่างๆ

 

*กรณีต้องการสั่งซื้อจำนวนมาก ติดต่อ ฝ่ายขาย เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษ โทร.(02) 555-0900 ต่อ 926

ซื้อหนังสือ...ได้ที่ Dharmniti Book STORE ผ่านทางเว็บไซต์ www.dharmnitibook.com , LINE  @dharmnitibook และตัวแทนจำหน่ายหนังสือธรรมนิติ

 

TAG : ภาษีอากร