02-555-0700

ประมวลรัษฎากร ปี 2562

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36201
ISBN: 9786168163054
ผู้แต่ง: บจ.สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 1372 หน้า
ราคา : ฿450.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿428.00
สมาชิกวารสาร: ฿400.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

หนังสือประมวลรัษฎากร ธรรมนิติได้รวบรวมกฎหมายเพื่อให้ใช้เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร  ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูล ต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี หนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ

- พระราชกฤษฎีการออกตามความในประมวลรัษฎากร

-กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร

-ประกาศของอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

-ประกาศ คำสั่ง เกี่ยวกับภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์

 

**ปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

 

*สนใจสั่งจองจำนวนมาก ติดต่อฝ่ายขาย เพื่อรับส่วนลดราคาพิเศษ โทร.(02) 555-0900 ต่อ 926 *

TAG : ภาษีอากร