02-555-0700

ประมวลรัษฎากรฉบับภาษาอังกฤษ Thai Revenue Law

รหัสสินค้า. : 96601
ISBN: 9786167372709
ผู้แต่ง: สรรพากรสาส์น
จำนวนหน้า: 356 หน้า
ราคา : ฿1,500.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,500.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,450.00
   

แปลและเรียบเรียงโดยนักวิชาการภาษีสรรพากร และนิติกรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ (พิมพ์ปี 2558)

 **หมายเหตุ : สินค้ามีจำนวนจำกัด

Title 1 General provisions

Section 1 Name of the Act

Section 2 Definition

Section 3 Isuing a Royal Decree to reduce or exempt tax

Section 3 Bis To impose fine

Section 3 Ter To decrease surcharge in accordance with a Ministerial Regulation

Section 3 Quarter To publish a place to pay tax

Section 3 Quinque To search,seizure or attach books of account

Section 3 SexTo order to translate books of account and documents

Section 3 Septem The accounts examination and certification

Section 3 Octo To extend the deadline for filing tax returns, for appeal or for paying taxes

Section 3 Novem Penalty for not accommodate or obstract officials exercising his power

Section 3 Decem Penalty for not complying with orders of an official in accordance with Section 3 Sex

Section 3 Undecim To obtain and use tax Identification Number

Section 3 Duodecim Penalty for not obtain and use tax Identification Number

Section 3 TredecimThe payer of assesable income shall withold tax at source in necessary case

Section 3 QuattuordecimThe payer of assessable income shall withhold tax at source and remit to the Revenue Department

Section 4 To appoint an assessment official or official by publishing in the Royal Gazette

Section 4 Bis A foreigner departing Thailand shall pay tax

Section 4 Ter A foreigner departing Thailand shall apply for a Tax Clearance Certificate

Section 4 Quarter A foreigner who don't have to apply for tax Clearance Certificate

Section 4 Quinque To issue a tax Clearance Certificate

Section 4 Sex To issue a tax Clearance Certificate in the case has to leave Thailand urgently but temporarily

Section 4 Septem Validation of tax Clearance Certificate

Section 4 Octo To issue a Tax Clearance Certificate in the case has to enter Thailand on a regular basic

Section 4 Novem Penalty for a foreigner departs Thailand without Tax Clearance Certificate

Section 4 Decem To pay interest to a taxpayer receiving tax refund

 

Title 2 Revenue Taxes

 Chapter 1 General provisions

 Section 5 Power and control of the Revenue Department

Section 6 Taxable person for a non-juristic body of persons

Section 7 Person who sign in a filed document of company or juristic partnership

Section 8 Sending a summons , a notification to pay tax or any other letter 

Section 9 Converting foreign currency into Thai currency

Section 9 Bis Evaluating assets 

Section 10 Prohibit any official from informing information of a taxpayer's operation

Section 10 Bis Revealing of taxpayer and name of auditor

Section 11 Amphur office is the place to pay tax

Section 11 Bis Request for a substitute receipt

Section 12 Tax arrears and power to seize or attach and sale by auction 

Section 12 Bis Prohibit to destroy, remove, hide or transfer the seized or attached assets

Section 12 Ter Issue summons, search or seizure accounts

Section 13 Penalty for contravening the provision of section 10clear-gif