02-555-0700

ครอบคลุมทุกเรื่อง กฎหมายแรงงาน

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 6428
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿620.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿590.00
สมาชิกวารสาร: ฿590.00
   

ชุดหนังสือที่ผู้ประกอบการ และ HR ต้องมีในปี 2564
ครอบคลุมทุกเรื่อง ‘กฎหมายแรงงาน’ Update ล่าสุด❗


*** ราคาพิเศษ 590 บาท  ส่งฟรี❗ ***
(จากปกติ 620.- + ค่าส่ง 60.-)

เริ่มจัดส่ง 21 ก.ค. 64 ตามลำดับการจอง

รายละเอียดหนังสือในชุด :


1. กฎหมายแรงงาน 2564
คู่มือกฎหมายแรงงานที่สำคัญ พรบ.คุ้มครองแรงงาน, ประกันสังคม, เงินทดแทน (Update ล่าสุด มิ.ย. 2564)
▪️ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
▪️ พระราชบัญญัติประกันสังคม
▪️ พระราชบัญญัติเงินทดแทน

2. กฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)
เจาะลึกทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลิกจ้าง  พร้อมคำพิพากษาฎีกา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
▪️ การสิ้นสุดสัญญาจ้าง
▪️ ลาออก
▪️ ตกลงเลิกสัญญาจ้าง
▪️ เลิกจ้าง
▪️ สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
▪️ ค่าชดเชย
▪️ ค่าชดเชยพิเศษ
▪️ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม
▪️ ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง
▪️ ใบผ่านงาน
▪️ การยื่นคำร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน