02-555-0700

ชุดคู่มือVAT

รหัสสินค้า : 109
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿1,450.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿1,100.00
สมาชิกวารสาร: ฿1,100.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

หากกิจการของคุณจดทะเบียน VAT แล้ว หรือกำลังตัดสินใจจะเข้าระบบ VAT มาวางแผนระบบบัญชีและภาษีของกิจการคุณให้พร้อม
❌ลดความผิดพลาด 
❌ลดความเสี่ยงในการตรวจประเมิน
❌ลดการเสียเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม
 
ประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่ม

1) หนังสือ "เคาะปัญหากับสาระ VAT" ราคาปก 450 บาท ผู้แต่ง อาจารย์ชุมพร เสนไสย

เป็นเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นการอธิบายย่อ ๆ เกี่ยวกับภาษี มูลค่าเพิ่ม เพื่อให้เห็นภาพของการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซื้อ ภาษีซื้อต้องห้าม การเฉลี่ยภาษีซื้อ เป็นต้น และเป้นการรวม คำถาม-คำตอบ ที่เกี่ยวกับปัญหาภาษีมูลค่าเพิ่ม มากกว่า 300 ข้อ เป็นการนำปัญหาที่ผู้พบปัญหาในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ถาม เขียนในโอกาสต่าง ๆ มาตอบตามความเห็นของผู้เขียนโดยอ้างอิงกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อผู้อ่านจะ ได้สืบค้นต่อไปและนำไปปรับกับปัญหาของตนเอง

2) หนังสือ "เจาะลึกการวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างมืออาชีพ (Tax planning strategy : VAT)" ราคาปก 1,000 บาท ผู้แต่ง อาจารย์สมเดช โรจนืคุรีเสถียร

อธิบายถึงหลักเกณฑ์การวางแผนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มประกอบกิจการ  เพื่อไม่ให้กิจการเสียเบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม