02-555-0700

ชุด Tax and Accounting Professional

รหัสสินค้า : 105
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿2,350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿2,100.00
สมาชิกวารสาร: ฿2,100.00
   

หนังสือชุดพิเศษ แนะนำเทคนิคขึ้นสูงสู่การเป็น “นักบัญชี-ภาษีอากร มืออาชีพ” ที่สามารถปฏิบัติงานทั้งด้านการบัญชี และภาษีอากร เพื่อสร้างผลกำไรและลดความสูญเสียต่างๆ ช่วยขับเคลื่อนกลไกลทางเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร

ประกอบด้วยหนังสือ 3 เล่ม ดังนี้

1) Tax Accounting Professional การบัญชีภาษีอาการอย่างมืออาชีพ ราคาปกติ 900 บาท

2) Accounting System Design เทคนิคการวางระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ ราคาปกติ 700 บาท

3) Tax Planning Withholding Tax การวางแผนภาษีหัก ณ ที่จ่ายอย่างเหนือชั้น ราคาปกติ 750 บาท

*ราคารวม 2,350 บาท ลดเหลือ 2,100 บาท บริการส่่งฟรีแบบลงทะเบียน