02-555-0700

คำอธิบายกฎหมายแรงงาน เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (พิมพ์ครั้งที่ 13) ***เปิดจอง

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า. : 36503
ผู้แต่ง: พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿700.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿600.00
สมาชิกวารสาร: ฿600.00
   

 
รับฟรีแฟ้มพลาสติกใส A4 มูลค่า 65.- สำหรับ 100 เล่มแรกที่สั่งจอง
 
ราคาจอง 600 บาท ส่งฟรีแบบ พัสดุลงทะเบียน

(จากปกติ 700 + ค่าจัดส่ง 60.-)
 
วันนี้ - 15 ก.ค. 65 เท่านั้น
 
เข้าใจกฎหมายแรงงานได้ง่ายๆ รวมครบทุกมาตราพร้อมคำอธิบายอย่างชัดเจน
 
"คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์"

รวมกฎหมายแรงงานพร้อมคำอธิบายไว้อย่างละเอียด

ช่วยให้เข้าใจสิทธิของลูกจ้าง นายจ้าง ในการใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง

อัปเดตตามกฎหมายล่าสุด (พิมพ์ครั้งที่ 13)
 
สารบัญ
1. กฎหมายแรงงาน
2. สัญญาจ้างแรงงาน
3. รูปแบบของสัญญาจ้างแรงงาน
4. นายจ้าง ลูกจ้างและบุคคลที่ต้องร่วมรับผิดกับนายจ้าง
5. การค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง
6. จ้างทดลองงาน
7. สิทธิหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
8. การใช้แรงงานหญิง
9. การใช้แรงงานเด็ก
10. เวลาทำงานปกติและเวลาพัก
ฯลฯ