02-555-0700

เทคนิคการดึงศักยภาพเพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน Series 2

รหัสสินค้า. : 96069
ISBN: 9786164770133
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 112 หน้า
ราคา : ฿130.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿130.00
สมาชิกวารสาร: ฿124.00
   

Growth Mindset Series 2 เป็นหนังสือชุดภาคต่อจาก Growth Mindset Series 1 ใน Series 2 ได้แนะนำเทคนิคการสร้าง Growth Mindset ที่นอกเหนือจาก Series 1 อาทิ การสร้าง Growth Mindset ด้วย OKRs, การสร้าง Growth Mindset ด้วย Time Boxing เป็นต้น