02-555-0700

OKRs เครื่องมือบริหารผลงาน ได้ใจและได้งาน

รหัสสินค้า : 96055
ISBN: 9786164770041
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์
จำนวนหน้า: 192 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿190.00
สมาชิกวารสาร: ฿180.00
   

OKRs จะนำมาใช้แทน KPIs จริงหรือไม่ OKRs จะสร้าง Engagement ให้กับพนักงานได้อย่างไร ฯลฯ

OKRs มีแนวคิดและขั้นตอนทำอย่างไร  หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ