02-555-0700

แค่คิดว่าทำได้ คุณก็ชนะ !

รหัสสินค้า : 95572
ISBN: 978974414388
ผู้แต่ง:
จำนวนหน้า: หน้า
ราคา : ฿195.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿185.00
สมาชิกวารสาร: ฿175.00
   

แค่คิด ว่าทำได้ คุณก็ ชนะ !

เคล็ดลับทรงพลังจากแนวคิดและถ้อยคำของบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับตำนาน ที่จะผลักดันให้คุณ ประสบความสำเร็จ ร่ำรวย และ บรรลุทุกเป้าหมาย ในชีวิต อย่างใจคิด !

สารบัญ

SUCCESS สู่ความสำเร็จ

VISION  วิสัยทัศน์

PLANNING การวางแผน

CREATIVITY & INNOVATION ความคิดสร้างสรรค์ & นวัตกรรม

LEARNING การเรียนรู้

LEADERSHIP ภาวะผุ้นำ

TEAMWORKING การทำงานเป็นทีม

QUALITY คุณภาพ

COMMUNITY ประชาคม

MARKETING การตลาด

EXCELLENCE สู่ความเป็นเลิศ

CAN DO ใคร ๆ ก็ทำได้