02-555-0700

พูดอย่างฉลาด

รหัสสินค้า : 90438
ISBN: 9789744140173
ผู้แต่ง: ยุดา รักไทย และปานจิจจ์ โกญจนาวรรณ
จำนวนหน้า: 132 หน้า
ราคา : ฿129.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿123.00
สมาชิกวารสาร: ฿116.00
   

การพูดเป็นทักษะหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของคนเรา ก่อนที่เราจะพูดอะไรออกไปนั้น เราจะเป็นนายของคำพูด แต่เมื่อเราได้พูดออกไปแล้ว คำพูดเหล่านั้นก็จะกลับมาเป็นนายเรา

พูดอย่างไร....ถึงจะสื่อความหมายได้อย่างที่ต้องการ

พูดอย่างไร....ถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการ

พูดอย่างไร....ถึงจะเรียกว่า การพูดอย่างชาญฉลาด

หนังสือเรื่อง “พูดอย่างชาญฉลาด” ได้นำเสนอเนื้อหาสาระของวิธีการในการพูดเพื่อติดต่อสื่อสารทางด้านภารกิจ-การงาน ในสถานการณ์ต่างๆ โดยเนื้อหาประกอบด้วย คำพูด…ไม่ใช่แค่เพียงลมปาก การใช้ปัญญาในการพูด การพูดเชิงธุรกิจ และพูดเพื่อรักษาสิทธิของตนเอง เทคนิคการพูดเพื่อรักษาสิทธิ การพูดความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย การรับมือกับคำถามและการลดอาการวิตกจริต ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นการพูดอย่างชาญฉลาด พูดได้อย่างที่ต้องการจะสื่อความหมาย แล้วก็จะสามารถได้ในสิ่งที่ต้องการ หากนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล