02-555-0700

ตัวอย่างการทุจริตในองค์กรที่ผู้บริหารต้องจัดการให้อยู่หมัด

รหัสสินค้า : 96039
ISBN: 978616744473
ผู้แต่ง: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
จำนวนหน้า: 152 หน้า
ราคา : ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿145.00
สมาชิกวารสาร: ฿135.00
   

ส่วนที่ 1 : ภาพรวมการทุจริตรูปแบบต่าง ๆ

ส่วนที่ 2 : การทุจริตในองค์กร

  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานจัดซื้อ/จัดจ้าง”
  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานขาย”
  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานการตลาด”
  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานผลิต”
  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานคลังสินค้า”
  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานขนส่ง”
  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานการเงิน”
  • พฤติกรรมการทุจริตใน “งานบุคคล”
  • พฤติกรรมการทุจริตของพนักงานทั่วไป

ส่วนที่ 3 : ความเสียหายจากการทุจริตในภาพรวม

ส่วนที่ 4 : การป้องกันการทุจริต

ส่วนที่ 5 : ตัวอย่างระเบียบ ประกาศ จรรยาบรรณ

ส่วนที่ 6 : ความผิดและการลงโทษผู้กระทำผิด