02-555-0700

การโค้ช เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า : 96035
ISBN: 9786167444383
ผู้แต่ง: อาจารย์ศิริรัตน์ ศิริวรรณ
จำนวนหน้า: 109 หน้า
ราคา : ฿120.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿115.00
สมาชิกวารสาร: ฿110.00
   

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ 1 : วางเสาเข็มเรื่องการโค้ช

10

บทที่ 1 : นิยามของการโค้ช

11

บทที่ 2 : จิตวิญญาณของการโค้ช

23

บทที่ 3 : คุณสมบัติของโค้ชที่แท้จริง

27

บทที่ 4 : ความเข้าใจเรื่องสมองกับการโค้ช

31

ส่วนที่ 2 : การโค้ชผลการปฏิบัติงาน

38

บทที่ 5 : ศักยภาพกับการโค้ชผลการปฏิบัติงาน

39

บทที่ 6 : คุณประโยชน์ของการโค้ชผลการปฏิบัติงาน

45

บทที่ 7 : โอกาสในการโค้ชผลการปฏิบัติงาน

48

บทที่ 8 : ที่มาของโค้ชผลการปฏิบัติงาน

51

บทที่ 9 : กระบวนการโค้ชผลการปฏิบัติงาน

58

บทที่ 10 : ทักษะการโค้ชผลการปฏิบัติงาน

67

บทที่ 11 : การโค้ชเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมหรือผลการปฏิบัติงาน

85

บทที่ 12 : การโค้ชเพื่อพัฒนาหรือขยายขีดความสามารถ

90

บทที่ 13 : ผลลัพธ์ของการโค้ช : วิธีดำเนินการ กับการเรียนรู้ อะไรสำคัญกว่ากัน

92

บทที่ 14 : Competency กับการโค้ช

95

บทที่ 15 : การสังเกตการณ์และประเมินผลการปฏิบัติงาน กับการโค้ช

98

บทที่ 16 : การโค้ชต่อเนื่อง/การติดตามผลการโค้ช

103

บทสรุป

108