02-555-0700

การออกแบบ & การนำไปใช้ แบบฟอร์มประเมินผลงาน

รหัสสินค้า. : 96030
ISBN: 9786167444628
ผู้แต่ง: ดร.ฌาน ตรรกวิจารณ์
จำนวนหน้า: 238 หน้า
ราคา : ฿240.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿230.00
สมาชิกวารสาร: ฿215.00
   

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน มุ่งหวังที่จะให้ผู้อ่านมีความเข้าใจที่ถูกต้อง รู้ลึก รู้จริงในเรื่อง “การประเมินผลงาน” และ “การบริหารผลงาน” สามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงแบบฟอร์มประเมินผล ขององค์กรตนเองได้