02-555-0700

การบริหารบุคลากรแบบ 360 องศา

รหัสสินค้า : 96025
ISBN: 9786167444567
ผู้แต่ง: ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์ุ
จำนวนหน้า: 262 หน้า
ราคา : ฿260.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿247.00
สมาชิกวารสาร: ฿235.00
   

หนังสือเล่มนี้มุ่งเน้นเคล็ดไม่ลับในการบริหารจัดการตนเอง ลูกน้อง หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน เพื่อนต่างสายงาน และลูกค้า เป็นการบริหารบุคลากรที่อยู่รอบต้วคุณเองในลักษณะ “360 องศา”
โดยแบ่งออกทั้งหมด 6 Series ดังนี้

SERIES 1: เทคนิคการบริหารตนเอง

SERIES 2: เทคนิคการบริหารลูกน้อง

SERIES 3: เทคนิคการบริหารหัวหน้า

SERIES 4: เทคนิคการบริหารเพื่อนร่วมงาน

SERIES 5: เทคนิคการบริหารคนข้ามสายงาน

SERIES 6: เทคนิคการบริหารลูกค้า