02-555-0700

กฎหมายภาษีอากร

รหัสสินค้า. : 95410
ISBN: 9786162699573
ผู้แต่ง: ผศ.ดุลยลักษณ์ ตราชูธรรม
จำนวนหน้า: 344 หน้า
ราคา : ฿360.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿360.00
สมาชิกวารสาร: ฿342.00
   

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร
บทที่ 2 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
บทที่ 3 ภาษเงินได้นิติบุคคล
บทที่ 4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม
บทที่ 5 ภาษีธุรกิจเฉพาะ