02-555-0700

กฎหมายแรงงาน 2564 (สั่งจอง)

โดย : : บริษัท ธรรมนิติเพรส จำกัด
รหัสสินค้า : 36404
ผู้แต่ง: สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
จำนวนหน้า: 4xx หน้า
ราคา : ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿350.00
สมาชิกวารสาร: ฿350.00
ราคาพิเศษ : ฿350.00
   

ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้าที่ส่วนราชการต่างๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอนสำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน
ดังนั้น สำนักพิมพ์ธรรมนิติ ในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์กฎหมายแรงงาน 2564 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2563 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบท
กฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน

รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงาน Update ณ มิถุนายน ปี พ.ศ.2564

 กฎหมายในเล่มประกอบไปด้วย

  • พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
  • พระราชบัญญัติประกันสังคม
  • พระราชบัญญัติเงินทดแทน

 

**สั่งจองล่วงหน้า วันนี้-30 มิถุนายน 2564 ส่งฟรี

***จัดส่ง กรกฎาคม 2564 ตามลำดับการจอง

TAG : กฎหมาย