02-555-0700

ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน ฉบับเข้าใจง่าย

รหัสสินค้า. : 96042
ISBN: 9786167444697
ผู้แต่ง: สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
จำนวนหน้า: 352 หน้า
ราคา : ฿330.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿330.00
สมาชิกวารสาร: ฿314.00
   

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้นำตัวอย่างปัญหาและคดีแรงงานมาจัดแบ่งเป็นเรี่องๆ มีทั้งหมด 17 บท ด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย กลั่นจากประสบการณ์ของผู้เขียนในการแก้ปัญหาต่างๆ ประกอบกับการอ้างอิงมาตราต่างๆ ตามตัวบทกฎหมายและแนวคำพิพากษาศาลฎีกา