02-555-0700

มรดกทฤษฎีปฏิบัติ

รหัสสินค้า : 95918
ISBN: 9789742035945
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่
จำนวนหน้า: 484 หน้า
ราคา : ฿420.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿400.00
สมาชิกวารสาร: ฿380.00
   

การรักษาและมอบให้แก่ทายาทเพื่อดูแลรักษาและเป็นประโยชน์สูงสุด เช่นการมอบแก่ทายาทศึกษาอย่างไรให้เข้าใจถึงวิธีการจัดการมรดกเพื่อกาจัดการมรดกโดยถูกต้อง โดยผู้เขียนได้รวบรวมเนื้อหาพร้อมคำพิพากษาศาลฎีกาแง่มุมต่างๆ เพื่อประโชน์แก่ผู้ต้องการศึกษาเป็นแนวทางการจัดการมรดกที่ถูกต้อง มีตัวอย่างแบบพินัยกรรมเพื่อประกอบเป็นแนวทางการเขียนพินัยกรรมโดยชอบด้วยกฎหมายและตัวอย่างคำร้อง คำคัดค้าน คำฟ้อง เพื่อเป็นตัวอย่างยื่นต่อศาลด้วย เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุด