02-555-0700

คัมภีร์ HR

รหัสสินค้า : 95575
ISBN: 9789744143853
ผู้แต่ง: คมกฤช จองบุญวัฒนา
จำนวนหน้า: 240 หน้า
ราคา : ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿238.00
สมาชิกวารสาร: ฿225.00
อ่านสร้างชาติซื้อหนังสือ ลดหย่อนภาษีได้
   

สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการและนักบริหารทรัพยากรบุคคล

การเริ่มต้นรับสมัคร การสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน พร้อมคำถามเพื่อวัดความสามารถและทักษะจำเป็นในการทำงาน การอบรมและพัฒนา การประเมินผลการทำงาน การจ่ายค่าจ้าง ผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมแก่บุคลากร
 

สารบัญ

บทที่ 1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์และคำแถลงพันธกิจ

บทที่ 2 การรับสมัครพนักงาน

บทที่ 3 การปฐมนิเทศและแนะนำพนักงานใหม่

บทที่ 4 การอบรมและพัฒนา

บทที่ 5 การประเมินผลการทำงาน

บทที่ 6 การจ่ายค่าตอบแทน

บทที่ 7 พนักงานสัมพันธ์

บทที่ 8 การบริหารกำลังคนที่หลากหลาย

บทที่ 9 ความท้าทายในสถานที่ทำงานในศตวรรษที่ 21