02-555-0700

การใช้ Microsoft Excel ในงาน HR แบบมืออาชีพ

รหัสสินค้า : 96018
ISBN: 9789748816760
ผู้แต่ง: สำเริง ยิ่งถาวรสุข
จำนวนหน้า: 286 หน้า
ราคา : ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿190.00
สมาชิกวารสาร: ฿180.00
   

หนังสือเล่มนี้ได้สอนเทคนิคการใช้งานโปรแกรม Excel สำหรับคนทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ เป็นการเจาะลึกถึงการใช้ Excel เพื่องาน HR โดยเฉพาะ ให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการนำ Excel มาช่วยในงานด้านการวางแผน การบริหารจัดการฐานข้อมูล การสรรหา คัดเลือกฝึกอบรม การประเมินผล จนถึงการสร้างรายงานเพื่อนำเสนอต่อหน่วยงาน และเพื่อวิเคราะห์วางแผนงานด้าน HR ในอนาคต ซึ่งช่วยให้การทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น