02-555-0700

ภาษาอังกฤษนับหนึ่งใหม่ พูดอ่านเขียนด้วยตัวเอง

รหัสสินค้า : 96503
ISBN: 9786162753329
ผู้แต่ง: I love English
จำนวนหน้า: 399 หน้า
ราคา : ฿275.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿275.00
สมาชิกวารสาร: ฿260.00
   

คู่มือภาษาอังกฤษ ฉบับนับหนึ่งใหม่ พูด อ่าน เขียน ไวยากรณ์ สอนใหม่หมด เปิดโอกาสใหม่ให้ชีวิตฟุตฟิตฟอไฟแบบมืออาชีพ ค้าขาย เพิ่มรายได้ เพิ่มโอกาส เดินทางทั่วโลก
Chapter 1 การเทียบตัวอักษร อังกฤษ - อักษร ไทย
Chapter 2 ภาษาอังกฤษระดับกลาง (Intermediate English Course)
Chapter 3 หลักการสร้างประโยคพูดด้วยกิริยาสำคัญ
Chapter 4 การเทียบการพูดสำนวนอังกฤษกับสำนวนอเมริกัน (American - English Spoken)
Chapter 5 คำถาม - คำตอบปฏิเสธ (Negative Question & Answers)
Chapter 6 คุณศัพท์ (Adjective)
Chapter 7 กรุณาช่วยผมหน่อย (Help Me Please)
Chapter 8 ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (Parts of Human Body)
Chapter 9 วลีใช้พูดประจำวัน (Everyday Phrases)
Chapter 10 การนับเลขจำนวนปกติ (Numerals) ฯลฯ