02-555-0700

เขียนอีเมลภาษาอังกฤษแบบมือโปร

รหัสสินค้า : 95552
ISBN: 9789744142726
ผู้แต่ง: สุรีรัตน์ ทองอินทร์
จำนวนหน้า: 144 หน้า
ราคา : ฿139.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿139.00
สมาชิกวารสาร: ฿132.00
   

การสื่อสารด้วย E-mail ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญและจำเป็นต่อทุกองค์กร นอกจากจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานธุรกรรมต่าง ๆ แล้วยังนำมาซึ่งความประหยัด รวมทั้งความสามารถในการแข่งขันและความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง การเขียน E-mail ภาษาอังกฤษ อย่างมืออาชีพถือเป็นความสามารถหลักอีกอย่างหนึ่งของคนทำงานในองค์กรยุคใหม่ อย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่เน้นภาคปฎิบัติที่ท่านสามารถนำไปประยุกต์ในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดี