02-555-0700

คู่มือเตรียมสอบ DIP TFR การรายงานทางการเงิน

รหัสสินค้า : 92112
ISBN: 9786163749727
ผู้แต่ง: ดร.สมศักดิ์ ประถมศรีเมฆ
จำนวนหน้า: 515 หน้า
ราคา : ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿500.00
สมาชิกวารสาร: ฿450.00
   

ลดราคาพิเศษ

 

การรายงานทางการเงิน : คู่มือเตรียมสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย

 
หนังสือเล่มนี้ได้เรียงลำดับเนื้อหาให้สอดคล้องกับการสอบประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย (Dip-TFR) ที่จัดสอบโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ ปีละ 2 ครั้ง โดยในแต่ละบท จะแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ สรุปมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างประกอบความเข้าใจ ตลอดจนตัวอย่างโจทยื ทั้งข้อสอบเก่า Dip-TFR ข้อสอบ CPA และข้อสอบ Dip-IFR รวมกันมากกว่า 200 ข้อ