02-555-0700

คดีที่ดินและคดีฟ้องขับไล่

รหัสสินค้า : 95916
ISBN: 9789742035860
ผู้แต่ง: สมศักดิ์ เอี่ยมพลับใหญ่ ,ทนงศักดิ์ ดุลยกาญจน์
จำนวนหน้า: 616 หน้า
ราคา : ฿465.00
สมาชิกเว็บไซต์: ฿440.00
สมาชิกวารสาร: ฿420.00
   

ในเนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วย  คดีที่ดินและคดีฟ้องขับ ไล่ ทั้งคดีฟ้องขับไล่ที่เกิดจากากรเช่า การละเมิด คำมั่นจะให้เช่า สัญญาต่างตอบแทนพิเศษยิ่งกว่าสัญญาเช่าธรรมดา คดีเกี่ยวด้วยสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ภาระจำยอม การครอบครองปรปักษ์ การแย่งการครอบครอง ตลอดทั้งคำพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวข้อง แยกพิจารณาเป็นหัวข้อ สะดวกแก่การค้นคว้า พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน คำวิฉัยของศาลฎีกา และอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวข้อง ถ่ายทอดอย่างเป็นลำดับขั้นตอน เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน เข้าใจง่าย

1 .บททั่วไปในเรื่องของที่ดิน
2 .การฟ้องขับไล่เกี่ยวกับที่ดิน
3. การฟ้องขับไล่ที่มีมูลเหตุจากการเช่า
4. รวมคำพิพากศาลฎีกาลคดีฟ้องขับไล่
5. ตัวอย่างคำฟ้อง คำให้การ ฟ้องแย้ง คำให้การแก้ฟ้องแย้ง