วิธีการจัดส่ง มี 2 วิธี
 

1. จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย แบบ ลงทะเบียน

2. จัดส่งโดยไปรษณีย์ไทย แบบ EMS